ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιδιώτες

 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1-Ε2-Ε9
 • Τροποποιητικές φορολογικών δηλώσεων παρελθόντων ετών
 • Υποβολή επιδόματος τέκνων Α21
 • Υποβολή επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
 • Ηλεκτρονική κατάθεση μισθωτηρίου
 • Μελέτη και κατάθεση δικαιολογητικών για Σύνταξη
 • Υποβολή Ηλεκτρονικών αιτήσεων για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
 • Υποβολή αιτήσεων για εποχικούς διαγωνισμούς σε ΟΤΑ
 • Στρατολογικά θέματα (έκδοση ΠΣΚ, αιτήματα για αναβολές κ.α.)
 • Φορολογική ενημερότητα
 • εκτύπωση τελών κυκλοφορίας
 • εκτύπωση ΕΝΦΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

 

Τηλ.2273102917, Fax 2273100371

6976532522

 • Ασφάλειες  Αυτοκινήτων, Περιουσίας, κλάδων ζωής, συνταξιοδοτικά προγράμματα


Eleftheria_Karathanasi@yahoo.gr