ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Επιχειρήσεις

 • Ιδρυση νέων επιχειρήσεων ατομικών και εταιρειών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ , ΙΚΕ, ΑΕ
 • Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Έλεγχος τήρησης βιβλίου αποθήκης
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων ( Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία)
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών Δηλώσεων
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 • Φορολογικός σχεδιασμός και Στρατηγική
 • Υπολογισμός , τήρηση και μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Αποστολή αναλυτικών δηλώσεων ΑΠΔ
 • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών

 


Τηλ.2273102917, Fax 2273100371

6976532522

 • Ασφάλειες  Αυτοκινήτων, Περιουσίας, κλάδων ζωής, συνταξιοδοτικά προγράμματα


Eleftheria_Karathanasi@yahoo.gr